info@paranich.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика

Рішення господарського суду у судовій справі №910/20631/14 за позовом туроператора (ДП «А. Е. Т. ДЖОІН АП!» до турагента (ПП "Туристична фірма "Пілігрім-М") про стягнення грошової суми за агентським договором


ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2015

Справа №910/20631/14

За позовом Дочірнього підприємства "А.Е.Т. Джоін ап!" 

До Приватного підприємства "Туристична фірма "Пілігрім-М" 

Про стягнення 35 497,38 грн.

Суддя  Мандриченко О. В.

Представники: Від позивача: Гогітідзе Г. М., представник за довіреністю б/н від 15.09.2014 р.;  Від відповідача: Параніч А. М., представник за довіреністю №14-10 від 14.10.2014 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У вересні 2014 року Дочірнє підприємство "А.Е.Т. Джоін ап!" звернулося до суду з позовом про стягнення з Приватного підприємства "Туристична фірма "Пілігрім-М" 27  025,00 грн. заборгованості з оплати туристичних послуг за агентським договором № 0170 від 29.01.2013, 4  054,49 грн. пені, 3  702,65 грн. інфляційної складової боргу та 715,24 грн. 3 % річних, розрахованих за період з 29.10.2013 по 15.09.2014.

Провадження у справі за вказаними вимогами порушено ухвалою Господарського суду міста Києва № 910/20631/14 від 30.09.2014.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 12.01.2015, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.04.2015 позовні вимоги Дочірнього підприємства "А.Е.Т. Джоін ап!" було задоволено частково, шляхом стягнення з відповідача 27  025,00 грн. основного боргу, 1  006,19 грн. інфляційної складової боргу, 91,07 грн. 3 % річних, 758,92 грн. пені та 1  486,47 грн. судового збору, внаслідок перерахування штрафних санкцій і нарахувань за ст. 625 Цивільного кодексу України за епізод з 06.08.2014 по 15.09.2014.

Постановою Вищого господарського суду України від 19.06.2015 зазначені судові рішення першої та апеляційної інстанцій були скасовані з направленням справи на новий розгляд».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2015 справу № 910/20631/14 прийнято до свого провадження суддею Мандриченком О.В., розгляд справи призначено на 14.07.2015.

14.07.2015 за клопотанням представника позивача у справі було продовжено строк вирішення спору в порядку ст. 69 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи відкладено на 01.09.2015.

01.09.2015 в судовому засіданні було оголошено перерву до 08.09.2015.

У ході нового розгляду справи по суті спору представник позивача заявлені вимоги підтримав.

Згідно з поданими до матеріалів справи додатковими письмовими поясненнями по справі, складними з урахуванням постанови суду касаційної інстанції, та відповідно до виступів представника позивача в судових засіданнях, Дочірнє підприємство "А.Е.Т. Джоін ап!" просить суд позов задовольнити повністю, вказуючи на те, що відповідач не проводив анулювання замовлень туристичного продукту, туристичні послуги за яким йому було надано, а тому він зобов'язаний їх оплатили. На підтвердження факту надання туристичних послуг позивач надав договір з контрагентом, платіжні документи, акт приймання-передачі робіт (послуг) та звіт до нього.

Щодо обставин, які згідно з постановою Вищого господарського суду України від 19.06.2015 потребують дослідження в ході нового розгляду справи (факт ненадання віз туристам), позивач вказує, що такі візи були відкриті в день початку туру та зазначає у своїх письмових поясненнях про приєднання відповідних доказів, які фактично до матеріалів справи приєднані не були.

Також, у своїх письмових поясненнях позивач зауважує, що факт порушення відповідачем взятих на себе обов'язків встановлений, заподіяння збитків туроператору підтверджено, так само як і причинно-наслідковий зв'язок та вина турагента. При цьому, позивач наполягає на стягненні з відповідача заборгованості, пені, інфляційних нарахувань та 3 % річних.

Представник відповідача проти позову заперечував з мотивів, викладених у додаткових письмових поясненнях, вказуючи, що у спірних правовідносинах сторін мала місце обставина, за яку жодна з них не відповідає (туристи не скористалися туристичним продуктом через відсутність віз), а тому зобов'язання з оплати послуг на суму 27  025,00 грн. є припиненим відповідно до ст. 607 Цивільного кодексу України. Крім того, у своїх письмових поясненнях відповідач наводить заперечення щодо поданих позивачем в якості доказів у справі документів, на підтвердження факту понесення збитків.

Дослідивши матеріали справи, оглянувши оригінали копій документів, що знаходяться у матеріалах справи, заслухавши пояснення представників, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ:

Дочірнє підприємство "А.Е.Т. Джоін ап.!" як туроператор та Приватне підприємство "Туристична фірма "Пілігрім-М" як турагент 29.01.2013 р. уклали агентський договір № 0170, за умовами якого відповідач зобов'язався за винагороду надати позивачу послуги з реалізації туристичного продукту, шляхом укладення договорів на туристичне обслуговування від імені, в інтересах та під контролем туроператора, а також здійснювати фактичні дії, що визначені договором із забезпечення надання туроператором туристичного продукту кінцевому споживачеві - туристу.

Згідно з п.п. 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 договору туроператор зобов'язаний оформляти та видавати турагенту у порядку, передбаченому цим договором, завірені печаткою (в тому числі електронним підписом та печаткою) туроператора документи (ваучери (путівки), страхові поліси, проїзні документи, на кожну групу туристів (туриста), обов'язок по наданню яких покладений на туроператора; здійснювати бронювання туристичних послуг відповідно до наданого турагентом листа бронювання за наявності можливості у туроператора забезпечувати надання таких послуг; своєчасно акцептувати замовлення турагента.

Відповідно до п.п. 3.2.1, 3.2.2 договору туроператор має право за згодою турагента вносити зміни в підтверджений та оплачений турагентом туристичний продукт в випадках передбачених чинним законодавством України та даним договором; анулювати замовлений та підтверджений туристичний продукт у випадку неотримання або отримання в неповному обсязі у встановлений договором термін оплати за нього.

У п. 4.2 договору передбачено, що турагент після погодження із туристом істотних умов договору про туристичне обслуговування, заповнює лист бронювання, який в даному випадку, відповідно до п. 4.4 договору, є офертою. Після належного оформлення листа бронювання, турагент направляє його засобами електронного, факсимільного чи поштового зв'язку туроператору або оформлює його в системі он-лайн бронювання на сайті туроператора (п. 4.5 договору).

Згідно з п. 4.6 договору у разі можливості задоволення всіх істотних умов турагента, туроператор (не пізніше ніж на п'ятий день з дати отримання листа бронювання) направляє засобами електронного, факсимільного чи поштового зв'язку турагенту підтвердження замовлення, що в даному випадку є акцептом, тобто підтвердженням укласти договір. Також, акцептом в даному випадку може бути виставлений туроператором рахунок на сплату відповідних послуг турагентом. Підтвердження замовлення також може бути оформлено туроператором на сайті туроператора в системі он-лайн бронювання, з яким турагент може ознайомитись та роздрукувати в разі необхідності.

Розділом 5 договору передбачено порядок розрахунків за вказаним договором, відповідно до умов якого, турагент здійснює повну оплату замовленого турагентом туристичного продукту відповідно до виставленого туроператором рахунку в розмірі ціни туристичного продукту, встановленої в наданих турагенту прайсах (або в прайсах, розміщених на сайті туроператора). Оплата проводиться протягом двох банківських днів з моменту отримання рахунку, у випадку замовлення турпродукту менше ніж за п'ять днів до початку туру оплата здійснюється на наступний робочий день після отримання рахунку але, в будь-якому випадку, не пізніше, ніж за один день до початку туру. Датою виконання зобов'язань з оплати є дата зарахування коштів на поточний рахунок туроператора. За згодою сторін допускається підтвердження оплати наданням платіжного документа. У призначенні платежу турагент вказує реквізити рахунку, відповідно до якого здійснюється оплата.

Відповідно до п. 8.1 договору система оnline бронювання являє собою резервування туристичних послуг, що входять в Турпродукт, за допомогою мережі Інтернет. Система оn-line бронювання представлена на офіційному сайті туроператора www.joinup.ua. Для повноцінного користування системою "Join Up оnline", у тому числі і бронювання туристичних послуг, туроператор надає турагенту) пароль і логін доступу до сайту після відповідної реєстрації.

Згідно з п. 8.7 договору турагент має право здійснювати бронювання турів або інших супровідних послуг тільки при наявності відповідного письмового замовлення туриста (замовника).

Пунктом 8.10 договору передбачено, що підтвердження туроператором бронювання через систему "Join Up оnline" та виставлення відповідного рахунку є підставою для оплати туристичних послуг, вказаних у заявці турагентом. Оплата здійснюється у відповідності з умовами договору.

Всі заявки на бронювання, відправлені від імені турагента з використанням системи "Join Up оnline" мають силу заявок, оформлених письмово, і тягнуть за собою відповідальність відповідно до умов договору (п. 8.11).

Відповідно до позовної заяви, на виконання умов укладеного договору, згідно з замовленням туристичного продукту № 134842 від 23.10.2013 відповідач забронював туристичний продукт у позивача для туристів ОСОБА1, ОСОБА2, до складу якого входило: перебування в ОАЕ, авіапереліт за напрямком Київ - Дубаї - Київ, проживання в готелі AMWAJ ROTANA JUMEIRA BEACH (5* Дубай - Джумейра) з 29.10.2013 по 02.11.2013, розміщення: DBL, послуги харчування BB та додаткові послуги (груповий трансфер: аеропорт - готель - аеропорт, страхування, віза).

Згідно з замовленням туристичного продукту № 134843 від 23.10.2013 відповідач забронював туристичний продукт у позивача для туриста ОСОБА3, до складу якого входило: перебування в ОАЕ, авіапереліт за напрямком Київ - Дубаї - Київ, проживання в готелі AMWAJ ROTANA JUMEIRA BEACH (5* Дубай - Джумейра) з 29.10.2013 по 02.11.2013, розміщення: SGL, послуги харчування BB та додаткові послуги (груповий трансфер: аеропорт - готель - аеропорт, страхування, віза).

За твердженнями позивача, ним були підтверджені замовлення №134842 та №134843 25.10.2013 через систему "Join Up оnline" та виставлені відповідачу рахунки на оплату № 134842 від 25.10.2013 на суму 14  812,00 грн. та № 134843 від 25.10.2013 на суму 12  213,00 грн., які останній не оплатив, що призвело до утворення заборгованості в розмірі 27  025,00 грн. Також, позивач зазначає, що 28.10.2013 він виставив відповідачу вимогу № 1246 про сплату заборгованості і 73  778,25 грн. штрафних санкцій, котра залишена відповідачем без відповіді і виконання.

Як вказувалося вище, у додаткових письмових поясненнях позивач посилається на понесення збитків в сумі 27  025,00 грн., оскільки вищевказані замовлення ним були оплачені у приймаючої туристів сторони - Туристичної фірми "Royal Park Tourism Services L.L.C." згідно з агентською угодою від 01.01.2011 № 0111/357, складеним до неї актом від 31.10.2013 і звітом по акту від 31.10.2013 відповідно до банківської виписки про перерахування 25.10.2013 100  000,00 доларів США. При цьому, позовні вимоги зі стягнення основного боргу на позовні вимоги про стягнення збитків не змінює.

Розглядаючи на новому розгляді заявлений спір, суд враховує обов'язкові для виконання вказівки суду касаційної інстанції. Так, у постанові Вищого господарського суду України від 19.06.2015 вказується, що суди попередні інстанцій, досліджуючи питання неналежного виконання відповідачем своїх зобов'язань щодо оплати вартості туристичного продукту та встановивши, що позивачем 25.10.2013 були акцептовані заявки турагента № 134842 та №134843, шляхом надіслання відповідачу через систему "Join Up оnline" відповідних підтверджень

  • не звернули увагу на ту обставину, що група туристів замовленим туристичним продуктом не скористались через відмову посольства у відкритті візи, у зв'язку з чим позивач, будучи обізнаним про вказану обставину, без отримання від турагента (туриста) ануляції заявок № 134842 та № 134843 самостійно їх анулював;
  • не врахували положення умов укладеного договору, які регулюють питання відповідальності турагента у разі відмови турагента (туриста) від одержання туристичних послуг з будь-яких причин або неможливості їх одержання внаслідок відмови посольства країни відвідування у видачі візи туристу, якими передбачено, що турагент у таких випадках відшкодовує туроператорузбитки (п.6.2.3);
  • не надали належної юридичної оцінки правовій підставі заявлених позивачем суми.

Проаналізувавши наявні у справі документи, суд встановив, що 23.10.2013 відповідач через систему оnline бронювання замовив у позивача туристичний продукт за замовленням № 134842 для туристів ОСОБА1 та ОСОБА2, що включав перебування в ОАЕ, авіапереліт за напрямком Київ - Дубаї - Київ, проживання в готелі MOVENPICK HOTEL JUMEIRAH BEACH (5* Дубай - Джумейра) з 29.10.2013 по 02.11.2013, розміщення: DBL, послуги харчування BB та додаткові послуги (груповий трансфер: аеропорт - готель - аеропорт, страхування, віза), а також туристичний продукт № 134843 для туриста ОСОБА3, що включав перебування в ОАЕ, авіапереліт за напрямком Київ - Дубаї - Київ, проживання в готелі MOVENPICK HOTEL JUMEIRAH BEACH (5* Дубай - Джумейра) з 29.10.2013 по 02.11.2013, розміщення: DBL, послуги харчування BB та додаткові послуги (груповий трансфер: аеропорт - готель - аеропорт, страхування, віза).

Проте, у зв'язку з перевантаженням готелю MOVENPICK HOTEL JUMEIRAH BEACH в обрані дати позивач запропоновував відповідачеві замінити його на готель AMWAJ ROTANA JUMEIRA BEACH.

25.10.2013 відповідачем у замовлення № 134842 та № 134843 були внесені в системі оnline бронювання щодо готелю без зміни вартості туристичного продукту.

В той же день, позивач як туроператор акцептував заявки турагента № 134842 та № 134843 шляхом надіслання відповідачу через систему "Join Up оnline" відповідних підтверджень.

За твердженнями позивача, 25.10.2013 відповідачеві були виставлені рахунки на вартість двох зроблених замовлень.

До матеріалів справи фактичних даних на підтвердження виставлення 25.10.2013 рахунків за замовленнями № 134842 та № 134843 подано не було. Приєднані до позовної заяви самі лише бланки рахунків на оплату № 134842 від 25.10.2013 на суму 14  812,00 грн. та № 134843 від 25.10.2013 на суму 12  213,00 грн. не доводять факту їх виставлення відповідачу, проте у п. 4.6 договору про надання туристичних послуг, що є додатком № 1 до  агентського договору від 29.01.2013 № 0170 передбачено, що в разі можливості задоволення всіх істотних умов туриста туроператор (не пізніше ніж на п'ятий день з дати отримання листа бронювання) направляє засобами електронного, факсимільного чи поштового зв'язку турагенту підтвердження замовлення, що в даному випадку є акцептом, тобто бажанням укласти договір. Також акцептом в даному випадку може бути виставлений туроператором рахунок на сплату відповідних послуг турагентом. Дані документи турагент має можливість ознайомитись та роздрукувати на сайті туроператора в он-лайн режимі.

Крім того, Приватне підприємство "Туристична фірма "Пілігрім-М" в ході нового розгляду справи не заперечив та не підтвердив обставин отримання чи неотримання даних рахунків.

Таким чином, розглядаючи заявлений спір, суд виходить з того, що відповідач отримав від позивача рахунки на оплату замовлень спірного туристичного продукту 25.10.2013 або ж мав всі можливості самостійно роздрукувати рахунки на оплату.

Відповідно до оформлених замовлень та наявних в матеріалах справи бронювань авіаквитків, відліт туристів мав відбутися 29.10.2013 о 13:35.

Отже, підтвердження замовлення відбулося 25.10.2013 і замовлений в якості туристичного продукту тур мав розпочатися 29.10.2013, тобто за п'ять днів до початку туру , а тому турагент, відповідно до п.п. 5.1.1 договору повинен був оплатити його не пізніше ніж за один день до початку туру, а саме: 28.10.2013, що є наступним робочим і банківським днем після отримання рахунку.

Оплата туристичного продукту у визначений строк не відбулася, що визнає сам відповідач.

Як вбачається з електронного листування працівників сторін (стор. 191 том 1), анулювання замовлень № 134842 та № 134843 було зроблене позивачем після 30.10.2013 (точну дату матеріали справи не дають можливість встановити).

Згідно з ст. 526 Цивільного кодексу України та ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ст. 525 Цивільного кодексу України встановлено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Незважаючи на викладене вище, суд не вбачає підстав для задоволення позовних вимог про стягнення заборгованості за договором, так само як і похідних від суми основного боргу штрафних санкцій та нарахувань за ст. 625 Цивільного кодексу України, зважаючи на таке.

Відповідно до п. 5.6 договору несвоєчасна чи неповна оплата турагентом виставленого туроператором рахунку, так само як і невідшкодування витрат згідно з п. 6.2.3 цього договору, знімає з туроператора всю відповідальність, пов'язану з виконанням зобов'язань за договором. У цьому випадку, туроператор залишає за собою право анулювати замовлення турагента із застосуванням штрафних санкцій.

У п.п. 6.2.3 договору встановлено, що в разі відмови турагента (або туриста) від одержання туристичних послуг з будь-яких причин або неможливості їх одержання внаслідок відмови посольства країни відвідування у видачі візи туристу, турагент зобов'язуєтьсявідшкодувати витрати туроператора в наступному порядку та розмірах:

  • 15 % вартості туристичних послуг при відмові за 30-21 днів до початку їх надання;
  • 50 % вартості туристичних послуг при відмові за 20-15 днів до початку їх надання;
  • 85 % вартості туристичних послуг при відмові за 14-8 днів до початку їх надання;
  • 100 % вартості туристичних послуг при відмові за 7-1 днів до початку їх надання. Туроператор виставляє агенту на суму витрат рахунок, який має бути оплачений впродовж трьох банківських днів з моменту його виставлення. У випадку відмови посольства в наданні візи, туроператор здійснює всіх можливих дій для повернення платежів за винятком фактично понесених витрат на свої послуги.

Згідно з п.п. 6.2.8 договору на турагента накладається штраф у розмірі 100 % від загальної вартості туристичного продукту у разі неявки туриста на рейс, відсутність оплати турагентом туристичного продукту згідно з п. 5.4 договору, відсутності ануляції при наявності порушення зобов'язань.

У п. 6.3 договору сторони погодили, що туроператор несе відповідальність за несвоєчасне повідомлення туриста про зміну обставин, якими вони керувалися під час бронювання туристичного продукту; за відмову від поставки турагенту вчасно замовленого та оплаченого ним туристичного продукту; за неправильне оформлення документів, у тому числі, візових, необхідних для здійснення подорожі, якщо зобов'язання по оформленню таких документів взяв на себе туроператор; за несвоєчасну передачу турагенту документів, необхідних для використання туристичного продукту.

Факт прийняття позивачем не себе обов'язків з оформлення візових документів для туристів за спірними замовленнями неодноразово був підтверджений уповноваженим представником Дочірнього підприємства "А.Е.Т. Джоін ап!" в ході розгляду справи.

Пунктом 4.13 договору встановлено обов'язок туроператора передати представнику турагента виїзні документів туристів (проїзні документи, страхові поліси, ваучери) в офісі туроператора або електронною поштою не пізніше ніж за 24 години до початку туру. Передача документів може здійснюватися безпосередньо туристу в аеропорту вильоту представником туроператора за домовленістю сторін.

Розглядаючи даний спір, суд враховує, що неналежне виконання умов договору щодо порядку бронювання, оформлення і виготовлення документів, виставлення рахунків, оплати послуг тощо мали місце як зі сторони позивача, так і зі сторони відповідача. Так, зокрема, відповідач, отримавши підтвердження замовлень туристичного продукту, не уклав договір з туристами, а позивач надіслав у письмовому вигляді відповідачу рахунки на оплату туристичного продукту лише 29.07.2014 (фіскальний чек і опис вкладення у цінний лист в матеріалах справи), а не 28.10.2013, як вказується у позовній заяві тощо.

Разом з тим, судом встановлено, що за 24 години до початку туру позивач не передав відповідачеві необхідних виїзних документів для туристів, так само і безпосередньо туристам в аеропорту. Доказів наявності відповідної домовленості також подано не було.

29.10.2013 відліт туристів з України не відбувся, що визнають обидві сторони судового процесу.

З наведеного слідує, що неотримавши від відповідача оплату замовленого туристичного продукту, позивач, який акцентував увагу відповідача в електронному листуванні на обмеженість часу для оформлення візових документів, не скористався своїм правом анулювання замовлення до початку туру, свідомо прийняв на себе ризики і відповідальність, передбачену п. 6.3 договору, а крім того, не виставив турагенту вимогу про відшкодування збитків у вигляді вартості проживання туристів у готелі, про що йшлося в електронному листуванні працівників сторін, не вимагав відшкодування збитків, а просив лише провести оплату замовленого туристичного продукту та сплатити пеню, нараховану у зв'язку з про строчкою сплати вартості туристичного продукту.

Відповідно до ст. 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Згідно з ч. 1 ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Частиною 4 ст. 612 Цивільного кодексу України встановлено, що прострочення боржника не настає, якщо зобов'язання не може бути виконане внаслідок прострочення кредитора.

Розглядаючи дану справу по суті вимог про стягнення заборгованості, суд не вбачає достатніх правових підстав для стягнення з відповідача боргу за порушення зобов'язання, оскільки у межах спірних правовідносин мало місце прострочення позивача як кредитора, який допустив невиконання своїх обов'язків, адже не передав відповідачу або ж безпосередньо туристам проїзні документи за 24 години до початку туру, відповідач і туристи туристичним продуктом не скористалися. Виходячи з суті справних правовідносин та наведених вище умов укладеного договору, несплата відповідачем замовленого туристичного продукту може мати наслідком заявлення до нього вимог про відшкодування збитків, проте, позивачем такі вимоги не виставлялись.

Розглядаючи дану справу по суті вимог про стягнення заборгованості, суд не вбачає достатніх правових підстав для стягнення з відповідача боргу за порушення зобов'язання, оскільки у межах спірних правовідносин мало місце прострочення позивача як кредитора, який допустив невиконання своїх обов'язків, адже не передав відповідачу або ж безпосередньо туристам проїзні документи за 24 години до початку туру, відповідач і туристи туристичним продуктом не скористалися. Виходячи з суті справних правовідносин та наведених вище умов укладеного договору, несплата відповідачем замовленого туристичного продукту може мати наслідком заявлення до нього вимог про відшкодування збитків, проте, позивачем такі вимоги не виставлялись.

Оскільки вимоги про стягнення збитків до суду не заявлялися, подані документи, що стосуються правовідносин позивача з іноземним контрагентом на підтвердження суми понесених збитків судом залишаються поза увагою як такі, що не впливають до доказову базу при розгляді спору про стягнення заборгованості.

Виконуючи вказівки суду касаційної інстанції, суд встановив відсутність в матеріалах справи належних і допустимих доказів відмови посольства у видачі візи туристам.

У наявному в матеріалах справи електронному листуванні працівників сторін йдеться про затримку у видачі візи, обов'язок в оформлення якої прийняв на себе позивач, тоді як факт відмови у її видачі в ході розгляду справи не підтвердився.

У своїх письмових поясненнях та в ході виступу представника, позивач наголошував на тому, що візи туристам були отримані в день виїзду, але будь-яких доказів на підтвердження своїх посилань Дочірнє підприємство "А.Е.Т. Джоін ап!" до матеріалів справи не подало. При цьому, суд зауважує, що приєднане до письмових пояснень бронювання авіаквитків жодним чином не підтверджує наявність у туристів оформлених віз.

Зважаючи на все вищевикладене, позовні вимоги відхиляються, а судкові витрати у справі покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

  1. У задоволенні позову відмовити повністю.
  2. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної  скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги  рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи  апеляційним господарським судом.

Суддя               О.В. Мандриченко.

Дата складання рішення 15.09.2015 р.

<< Назад

 
G Analytics
сайт создан компанией сделать сайт