info@paranich.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги

Юридичний аналіз та підготовка проектів господарсько-правових документів (договорів, претензій, позовних заяв, скарг тощо)

Правочини, господарські операції та  інші дії, що вчиняються господарюючими суб’єктами, як правило, супроводжуються оформленням відповідних документів (договорів, заяв,  скарг, претензій,  актів тощо).

Крім того, господарюючі суб’єкти, зокрема  юридичні особи, для регулювання внутрішніх правовідносин використовують локальні (внутрішні) нормативні документи (статути, положення, інструкції, накази, розпорядження тощо).

Правові наслідки практичного застосування господарських документів значною мірою залежать від якості їх підготовки. Допущені при складанні документів помилки часто призводять до неочікуваних негативних наслідків їх практичного застосування, у тому числі - до майнових втрат. До негативних наслідків може призвести  також використання без попереднього вивчення та аналізу документів, підготовлених іншими суб’єктами, наприклад, договору, підготовленого іншою стороною.

Слід пам’ятати, що чинне законодавство містить обов’язкові вимоги щодо  змісту  та форми   окремих документів, наприклад, господарських договорів. Недотримання вимог закону щодо форми та змісту договору  (його істотних умов) крім загальних негативних наслідків  може призвести до визнання такого договору недійсним.

Тому юридичний аналіз та ретельна підготовка проектів господарсько-правових договорів, а також інших господарських документів є важливим інструментом, здатним забезпечити прогнозоване настання бажаних для господарюючого суб’єкта правових наслідків. 

Наше юридичне бюро надає професійні послуги з підготовки проектів господарських документів, а також аналізу вже готових проектів. За результатами  аналізу на вимогу замовника може бути підготовлено висновок в електронній або письмовій формі з переліком можливих ризиків застосування  документу, а також змін, які доцільно внести до нього, з метою  уникнення або мінімізації цих ризиків.

<< Назад

 
G Analytics
сайт создан компанией сделать сайт