info@paranich.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги

Допомога в отриманні відшкодування майнової та/або моральної шкоди, завданої рішеннями, діями або бездіяльністю інших осіб, у тому числі внаслідок
дорожньо-транспортних пригод

В житті кожної людини хоча б раз траплявся випадок, коли  внаслідок рішень, дій чи бездіяльності інших осіб їй було заподіяно майнової та/або моральної шкоди. Шкоди особі, у тому числі юридичній, може бути завдано пошкодженням або знищенням її майна, наприклад, внаслідок пожежі або залиття приміщення (квартири). Шкоди може бути завдано у зв’язку з використанням джерела підвищеної небезпеки, наприклад, автомобіля (дорожньо-транспортна пригода). Шкода також може бути заподіяна неналежним виконанням договору, продажем товару неналежної якості, бути наслідком  неправомірних дій чи рішень органів державної влади або місцевого самоврядування тощо.

Згідно з чинним законодавством України заподіяна особі шкода підлягає відшкодуванню у повному обсязі винною особою, а у випадках, визначених законом, і за відсутності вини відповідальної особи, наприклад, якщо шкода була завдана джерелом підвищеної небезпеки. 

Відповідно до чинного законодавства України особа має право самостійно здійснювати захист своїх цивільних прав, використовуючи при цьому всі засоби протидії, не заборонені законом та які не суперечать суспільній моралі.

Проте, як показує досвід, у більшості випадків порушник цивільних прав усіма можливими способами ухиляється від добровільного відшкодування заподіяної з його вини шкоди, а засоби самозахисту цивільних прав потерпілою особою, спрямовані на отримання такого відшкодування, як правило, є неефективними. Тому, на нашу думку, найдійовішим засобом отримання відшкодування залишається своєчасне звернення до суду та стягнення відшкодування за заподіяну майнову та/або моральну шкоду в примусовому порядку на підставі судового рішення.

Ми маємо досвід  як досудового, так і судового врегулювання спорів у справах про відшкодування заподіяної шкоди, завданої рішеннями, діями або бездіяльністю інших осіб і готові надати відповідну допомогу потерпілим особам, яка включає підготовку аргументованих претензій, листів-вимог, позовних заяв, а також представництво інтересів потерпілих осіб у відповідних судах та органах державної виконавчої служби на стадії примусового виконання рішення суду.       

<< Назад

 
G Analytics
сайт создан компанией сделать сайт