info@paranich.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги

Унесення та реєстрація змін до установчих документів підприємств

Відповідно до ст. 87 Цивільного кодексу України для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.

У відповідності до ст. 62 Господарського кодексу України підприємство діє на підставі статуту, який має містити  відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення  статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і  збитків,  про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші  відомості,  пов'язані  з  особливостями організаційної форми суб'єкта  господарювання,  передбачені законодавством. Статут може містити й інші положення, що не суперечать законодавству.

У процесі здійснення господарської діяльності підприємств, у тому числі господарських товариств виникає потреба внесення змін до установчих документів. Зміни до установчих документів юридичних осіб набувають чинності після їх державної реєстрації відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.

Порядок державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб, у тому числі підприємств, установ, організацій, врегульовано ст. 29 вищевказаного Закону, яка визначає перелік документів, що подаються державному реєстратору для реєстрації змін, а також вимоги до їх оформлення.

Зміни до установчих документів юридичної особи можуть оформлюватись окремим додатком або викладенням установчого документу у новій редакції, які підписуються учасниками чи уповноваженою ними особою.

За реєстрацію змін до установчих документів справляється плата (реєстраційний збір).

В залежності від характеру внесених змін до установчих документів (зміна найменування, місцезнаходження, розміру статутного капіталу, зміни у складі учасників юридичної особи та розмірах належних їм часток)  перелік документів, що подаються державному реєстратору, може відрізнятись.

Ст. 27 Закону „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” визначає перелік підстав, за наявності яких реєстратор відмовляє у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, серед яких, зокрема, невідповідність поданих документів вимогам закону.

У разі відсутності у штаті підприємства фахівця-правознавця або іншої особи, яка має відповідний досвід та кваліфікацію, підготовку проектів змін до установчих документів, а також вчинення дій для їх державної реєстрації доцільно доручити  адвокату або юридичній компанії, які надають відповідні послуги.

Наше юридичне бюро також має значний досвід юридичної підтримки діяльності підприємств, у тому числі надає кваліфіковану допомогу у підготовці проектів змін до установчих документів та їх державній реєстрації. З особливою увагою та відповідальністю ми радимо ставитись до оформлення змін до установчих документів, що пов’язані зі зміною складу учасників, розподілом статутного капіталу на частки тощо, оскільки внесення саме таких змін нерідко породжує  виникнення корпоративних спорів.

<< Назад

 
G Analytics
сайт создан компанией сделать сайт