info@paranich.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги

Створення (державна реєстрація), реорганізація та ліквідація підприємств, представництв тощо.

Відповідно до ст. 62 Господарського кодексу України підприємство – це самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади, органом місцевого самоврядування або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничної, науково-дослідної, торговельної або іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством України.

Підприємства для реалізації своєї діяльності можуть утворювати відокремлені підрозділи (філії та представництва), що не наділяються правами юридичної особи.

Порядок створення та реєстрації підприємств (філій, представництв) на території України визначений Господарським кодексом України та Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Підприємство створюється за рішенням власника (власників) майна, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій та громадян шляхом заснування нового або реорганізації (злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення) діючого підприємства.

Підприємство підлягає державній реєстрації  як юридична особа у порядку передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Відомості про відокремлені підрозділи (філії та представництва) підприємства підлягають внесенню до реєстраційної картки та включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Припинення підприємства може відбуватися шляхом реорганізації або ліквідації.

Реорганізація передбачає виникнення на основі існуючих підприємств нових підприємств – юридичних осіб. Реорганізація  може відбуватися шляхом злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення підприємств.

Ліквідація підприємства є остаточним припиненням його існування з внесенням відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Ліквідація підприємства є досить тривалою та складною процедурою, порядок проведення якої регламентовано законодавством України. Особа або орган, який прийняв рішення про ліквідацію, утворює ліквідаційну комісію, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строки для виявлення вимог кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про початок ліквідаційної процедури.

Ліквідаційна комісія має виконати покладені на неї обов’язки:

  • опублікування повідомлення про ліквідацію підприємства в пресі (за місцезнаходженням);
  • вжиття необхідних заходів для стягнення дебіторської заборгованості підприємства, виявлення кредиторів та їх претензій;
  • здійснення інвентаризації майна, проведення розрахунків з кредиторами і членами трудового колективу;
  • складання ліквідаційного балансу і подання його на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Підприємство вважається ліквідованим (припиненим) з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Наше бюро має багаторічний досвід юридичної підтримки створення, реорганізації та ліквідації підприємств, а також будь-яких інших господарюючих суб’єктів. Як правило,  ми надаємо повний комплекс послуг, який включає підготовку необхідних документів та вчинення за дорученням замовника дій, необхідних для державної реєстрації (реорганізації, припинення) підприємства у встановленому законом порядку. За  бажанням замовника можуть  надаватись лише окремі послуги (консультативна  допомога,  підготовка установчих та/або інших  документів тощо).

<< Назад

 
G Analytics
сайт создан компанией сделать сайт