info@paranich.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги

Представництво інтересів іноземних громадян та юридичних осіб в Україні

У зв’язку з посиленням інвестиційної активності іноземних компаній та громадян, пожвавленням міграційних процесів існує значна кількість осіб, які потребують кваліфікованого представництва своїх інтересів в Україні. Через низку причин (перебування за межами України, необізнаність з місцевим законодавством, особливості ведення справ в Україні), такі суб’єкти не мають можливості ефективно реалізовувати свої права та законні інтереси у нашій державі.

Ця проблема може бути вирішена шляхом представництва інтересів таких суб’єктів українськими спеціалістами у галузі права (адвокатами, юристами, правознавцями тощо), які мають відповідну професійну підготовку, досвід та ділову репутацію.

Наше юридичне бюро має багаторічний досвід представництва інтересів нерезидентів (іноземних громадян, компаній, осіб без громадянства) в Україні в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах усіх рівнів, перед юридичними та фізичними особами.

Серед наших представницьких послуг, що надаються нерезидентам, можна, зокрема, виділити:

  • представництво в загальних, адміністративних та господарських судах усіх інстанцій судової системи України під час розгляду цивільних, господарських, адміністративних та інших справ;
  • представництво в органах державної влади України з питань державної реєстрації іноземних інвестицій, іноземних підприємств, підприємств з іноземними інвестиціями, представництв іноземних компаній та інших питань;
  • ведення спадкових справ та оформлення права власності на спадкове майно, що знаходиться на території України;
  • укладення цивільно-правових угод та вчинення інших правочинів в інтересах довірителів-нерезидентів.

Представництво інтересів особи-нерезидента може здійснюватись в Україні на підставі виданої такою особою (довірителем) довіреності та/або укладеного з нею договору доручення. У довіреність вносять персональні дані довірителя, довіреної особи (осіб), а також перелік наданих повноважень. Довіреність для представництва інтересів, як правило, посвідчується нотаріально. Довіреності, видані та посвідчені за межами України, у деяких випадках підлягають легалізації, а також потребують перекладу на українську мову. Текст довіреності перед оформленням необхідно узгодити з довіреною особою.

<< Назад

 
G Analytics
сайт создан компанией сделать сайт