info@paranich.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги

Правова допомога у вирішенні корпоративних спорів

У діяльності господарських товариств часто трапляються конфліктні ситуації та спори, пов’язані з реалізацією учасниками (акціонерами) товариства своїх корпоративних прав та обов’язків.  Такі спори носять назву корпоративних в силу того, що їх породжують вказані вище корпоративні правовідносини.

Зазвичай причиною виникнення корпоративних спорів є наявність розбіжностей між інтересами окремих учасників (груп учасників), а також посадових осіб товариства. Спроба окремих учасників або посадових осіб товариства за таких обставин правомірним чи неправомірним способом реалізувати власні інтереси тягне за собою виникнення корпоративного спору.

На практиці у діяльності господарських товариств корпоративні спори найчастіше виникають у процесі реалізації учасниками  своїх прав на управління товариством через участь у роботі їх вищих органів  -- загальних зборів учасників або акціонерів.

Спори можуть виникати з  приводу будь-яких рішень, що приймаються вищим органом товариства, зокрема

 • під час формування керівних органів, призначення або відкликання посадових осіб товариства;
 • у зв’язку з виходом (виключенням) учасників з товариства, прийняттям до товариства нових учасників;
 • у зв’язку з розподілом прибутку, нарахуванням та виплатою дивідендів, 
 • у зв’язку з реорганізацією або припиненням господарського товариства.

Окремо можна виділити корпоративні спори, пов’язані з переходом прав на акції (частки у статутному капіталі) товариства до інших осіб у зв’язку з їх продажем, даруванням, спадкуванням тощо.

Сторонами корпоративного спору можуть бути саме господарське товариство, його учасники (акціонери) та треті особи.

У разі, якщо причиною виникнення корпоративного спору стало порушення однією з сторін норм чинного законодавства, у результаті чого були порушені права та завдано шкоди іншій стороні, потерпіла сторона може вимагати відновлення своїх порушених прав в позасудовому або судовому порядку.

В межах надання правової допомоги для вирішення корпоративного спору наше юридичне бюро пропонує такі послуги:

 • правова оцінка конфліктної ситуації (спору), прогнозування його розвитку та можливих наслідків, визначення способів вирішення;
 • підготовка рекомендацій, необхідних для вирішення спору на користь клієнта та/або мінімізації можливих негативних наслідків для клієнта;
 • представництво інтересів клієнта у процесі вирішення корпоративного спору в позасудовому та/або судовому порядку.

В Україні корпоративні спори підвідомчі  господарським судам.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України господарським судам підвідомчі, зокрема, справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів.

Аналізуючи положення постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» від 24.10.2008 р., № 13 до корпоративних спорів, підсудних господарським судам, відносяться, зокрема, спори:

 • між акціонерами та акціонерним товариством, а також реєстратором з приводу внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів;
 • усі спори між господарським товариством та його учасником (засновником,  акціонером),  у тому числі учасником, який вибув, а також  між  учасниками  (засновниками, акціонерами) господарських товариств,  пов'язані зі здійсненням ними  корпоративних  прав  та виконанням   обов'язків  учасника  господарського  товариства;
 • між   учасниками   (засновниками)   господарського   товариства  та господарським  товариством  щодо   права   власності   на   майно, переданого   товариству   як   вклад  до  статутного  (складеного) капіталу;
 • між учасниками товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, акціонерами закритого акціонерного товариства з приводу переведення на учасника-позивача (акціонера-позивача) прав та обов’язків  покупця частки у статутному капіталі (акцій) у зв’язку з порушенням їх переважного права на купівлю;
 • між учасниками товариства (засновниками, акціонерами) та товариством з приводу визнання   недійсними установчих    документів господарського  товариства та припинення юридичної особи у зв'язку з порушеннями вимог законодавства щодо  порядку  їх  прийняття та затвердження;
 • інші спори між акціонерами-юридичними особами (учасниками-юридичними особами) господарського товариства та господарським товариством, пов’язані  емісією  цінних паперів,  розміщенням акцій чи їх обігом,  а також часток у статутному (складеному) капіталі товариства,   крім тих, що передбачені п. 4 ч. 1 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України тощо.

<< Назад

 
G Analytics
сайт создан компанией сделать сайт