info@paranich.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги

Отримання дозволів на працевлаштування іноземних громадян

Згідно з чинним законодавством України роботодавці мають право на використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні на умовах трудового договору лише за наявності виданого роботодавцю державною службою зайнятості дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства.

Порядок працевлаштування іноземців в Україні регулюється, зокрема, законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 04.02.1994 р., № 3929-ХІІ, «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 р., № 803-ХІІ, а також Порядком видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 р., № 322 з наступними змінами та доповненнями.

Дозвіл на використання праці іноземця видається роботодавцю Державним центром зайнятості або за його дорученням центром зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими центрами зайнятості  (далі  -   центр зайнятості).

Дозвіл на використання  праці  іноземця  або  особи  без громадянства  (далі  -  іноземець),  що  надає  право  роботодавцю тимчасово  використовувати  працю іноземця на конкретному робочому місці або певній посаді,  видається роботодавцю у разі відсутності в країні (регіоні) працівників,  спроможних виконувати відповідні роботи,   або   наявності   достатніх   обґрунтувань   доцільності використання праці іноземця.

Для отримання дозволу на працевлаштування іноземця в Україні роботодавець подає до центру зайнятості документи, визначені вказаним вище Порядком видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства.

За  розгляд  заяви  про  надання  дозволу на використання праці іноземця  та  продовження  строку  його  дії  з  роботодавця справляється плата у розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат.

Питання про видачу дозволу або відмову у видачі дозволу вирішується центром зайнятості у 30-денний строк.

Дозвіл на працевлаштування іноземця в Україні видається на строк до одного року. За місяць до закінчення строку дії дозволу роботодавець може звернутись до центру зайнятості з заявою про продовження строку дії дозволу.

У  разі  використання  роботодавцем  праці  іноземців без дозволу державна служба зайнятості стягує з роботодавця штраф за кожну таку особу у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

На практиці позитивне вирішення питання про видачу дозволу на працевлаштування іноземного громадянина значною мірою залежить від повноти та правильності оформлення переліку документів, необхідних для розгляду питання державною службою зайнятості. 

Ми маємо відповідний досвід надання роботодавцям м. Києва юридичної допомоги в отриманні дозволів на працевлаштування іноземних громадян, включаючи підготовку необхідних документів та представництво інтересів роботодавців у  Київському міському центрі зайнятості.

<< Назад

 
G Analytics
сайт создан компанией сделать сайт