info@paranich.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги

Оформлення угод (правочинів) з корпоративними правами, у тому числі пов’язаних з відступленням (передачею, продажем тощо) часток у статутному капіталі, виходом (виключенням) учасників з господарських товариств

Корпоративними правами є права особи, що пов’язані з належністю їй частки у статутному капіталі господарської організації (товариства). Зокрема, в учасників (акціонерів) акціонерних товариствах корпоративні права виникають у зв’язку з отриманням у власність акцій, випущених акціонерним товариством.

Корпоративні права особи у господарському товаристві включають право на участь в управлінні товариством, отримання певної частки прибутку від діяльності товариства (дивідендів), а також активів товариства у разі його ліквідації відповідно до закону. До корпоративних прав відносяться також інші передбачені законом та установчими документами права, пов’язані з володінням особою часткою у статутному капіталі (акціями) господарського товариства.

Законодавчі акти, що  регулюють діяльність господарських товариств, передбачають можливість переходу права на частку у статутному капіталі товариства (емітовані товариством акції) до інших осіб. Такий перехід може відбутись як за волевиявленням власника (продаж, дарування, міна тощо), так і з інших, незалежних від волевиявлення власника підстав  (звернення стягнення на частку, спадкування частки за законом  тощо).

Частка у статутному капіталі (акції) господарського товариства можуть відчужуватись на підставі договорів купівлі-продажу, дарування, міни та інших правочинів, наслідком яких є перехід права на відчужувану частку у статутному капіталі (акції) товариства від однієї особи до іншої (інших).

Корпоративні права також втрачаються особою у разі добровільного виходу або виключення з господарського товариства, зокрема, товариства з обмеженою відповідальністю. При цьому особа, яка припинила участь у товаристві з таких підстав, має право на отримання відповідної частини майна товариства.

Вчинення правочинів, спрямованих на відчуження або припинення корпоративних прав, як правило, пов’язане з реалізацією, отриманням або втратою контролю над господарським товариством, його майновими активами.  Дуже часто такі правочини є наслідком або приводом для виникнення відповідних корпоративних спорів.

Тому, з метою мінімізації можливих ризиків, юридичне оформлення та супровід правочинів з корпоративними правами варто доручати фахівцям, які мають відповідний досвід.

<< Назад

 
G Analytics
сайт создан компанией сделать сайт