info@paranich.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги

Юридичне супроводження окремих правочинів (господарських операцій)

У процесі здійснення підприємницької діяльності господарюючі суб’єкти вчиняють різноманітні правочини, наслідком яких є виникнення, зміна або припинення відповідних прав та обов’язків.

Окремі правочини, зокрема господарські операції, є особливо важливими, оскільки їх вчинення тягне за собою істотні зміни в структурі майнових активів та зобов’язань суб’єкта підприємницької діяльності.

Такими є великі інвестиційні угоди; договори кредитування; договори про відчуження або придбання об’єктів нерухомості, інших особливо цінних активів; довгострокові договори оренди тощо.

Допущені при оформленні таких правочинів юридичні та/або технічні помилки можуть призвести до значних майнових втрат та інших небажаних наслідків.

Тому вчиненню особливо важливих правочинів має передувати їх ретельна підготовка, зокрема, вивчення та оцінка усіх можливих ризиків, вжиття відповідних заходів для їх уникнення або мінімізації.

У разі вчинення правочину у письмовій формі проект відповідного документу необхідно попередньо підготувати, погодити з іншою стороною (сторонами) та перевірити його відповідність вимогам закону за змістом та формою. Правоздатність сторін правочину, а також дієздатність та повноваження осіб, що його вчиняють також потребують ретельної перевірки.

Вжиття усіх цих заходів максимальною мірою убезпечить суб’єкта господарювання від настання неочікуваних негативних наслідків вчинення правочину.

Юридичне супроводження окремих правочинів є одним з видів послуг, що надаються нашим юридичним бюро.

За бажанням замовника може бути забезпечено повний юридичний супровід вчинення правочину (господарської операції) або надані окремі послуги, у тому числі:

  • оцінка правомірності та можливих ризиків вчинення правочину;
  • підготовка проектів документів та рекомендацій, необхідних для належного оформлення правочину;
  • аналіз документів для оформлення правочину, наданих замовником;
  • присутність фахівця-правознавця у момент вчинення правочину з метою забезпечення дотриманням вимог законодавства та інтересів замовника;
  • інші.

<< Назад

 
G Analytics
сайт создан компанией сделать сайт