info@paranich.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги

Досудове та судове врегулювання майнових, житлових, сімейних, трудових та інших спорів

Cпірні ситуації, що виникають у повсякденному житті та пов’язані з реалізацією майнових, житлових, сімейних, трудових та інших прав та законних інтересів фізичної особи, не завжди вдається вирішити швидко, з мінімальними втратами та без допомоги сторонніх осіб.

Неприязне, а інколи й вороже ставлення учасників спірних правовідносин один до одного призводить до небажання сторін дійти згоди та погодитись навіть на мінімальні взаємні поступки. Під впливом емоцій учасникам спору важко тверезо та об’єктивно оцінити ситуацію, обрати оптимальні варіанти вирішення спору.

У таких випадках для вирішення проблеми доцільно звернутися до адвоката або іншого фахівця у галузі права, який має необхідний досвід досудового та/або судового врегулювання спорів. Кваліфікований адвокат з відповідною діловою репутацією зможе об’єктивно проаналізувати можливі варіанти вирішення спору та запропонує клієнту оптимальний план тактичних дій, спрямованих на вирішення спору з мінімальними втратами.

Досудове врегулювання спору полягає у вчиненні сукупності дій, за допомогою яких юридичний конфлікт вирішується без звернення до суду шляхом досягнення згоди між сторонами або відмови однієї або обох сторін від взаємних претензій. З цією метою з іншою стороною проводяться консультації, надсилаються письмові пропозиції, роз’яснюються можливі негативні наслідки вирішення спору в судовому порядку тощо. Інколи вирішенню спору в досудовому порядку можуть сприяти скарги, заяви та інші документи, підготовлені адвокатом в інтересах клієнта, та надіслані до відповідних державних органів.

Допомога фахівця також є необхідною, коли з пропозицією про досудове врегулювання спору до особи звертається інша сторона. У такому випадку спеціаліст допоможе оцінити правомірність вимог іншої сторони спору, дасть пораду чи варто погодитись на запропоновані нею умови, у разі необхідності підготує альтернативну пропозицію іншій стороні.

Навіть у випадку недосягнення згоди між сторонами у процесі досудового врегулювання спору правильні тактичні дії, вчинені на цьому етапі, допоможуть зібрати додаткові докази та аргументи, які в майбутньому можуть бути ефективно використані в суді.

У разі, якщо спір не вдасться вирішити у досудовому порядку, за ініціативою однієї з сторін його буде передано на розгляд суду. Ефективне та професійне представництво інтересів клієнта у процесі судового розгляду також є важливою умовою вирішення спору на його користь.

Правова допомога нашого юридичного бюро фізичним особам у вирішенні майнових, житлових, сімейних, трудових та інших спорів може включати такі послуги:

  • правова оцінка конфліктної ситуації (спору), прогнозування його розвитку та можливих наслідків, визначення способів вирішення;
  • підготовка рекомендацій, необхідних для вирішення спору на користь клієнта та/або мінімізації можливих негативних наслідків для клієнта;
  • представництво інтересів клієнта на стадії досудового врегулювання спору;
  • представництво інтересів клієнта у суді.

    << Назад

 
G Analytics
сайт создан компанией сделать сайт