info@paranich.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги

Усні та письмові юридичні консультації, підготовка юридичних висновків і роз’яснень з питань законодавства України, яке регулює підприємницьку діяльність

Здійснення ефективної підприємницької діяльності в умовах мінливого та суперечливого законодавства потребує професійної інформаційно-консультаційної юридичної підтримки.

Широкий спектр консультаційних послуг, пов’язаних з правовим забезпеченням підприємницької діяльності, можна отримати в нашому бюро. Ми надаємо оперативні консультації з цивільного, податкового, господарського, трудового та інших галузей законодавства, яке регулює підприємницьку діяльність в Україні. Консультації можуть надаватися в усній, а також письмовій (електронній) формі.

Усні консультації є одним з найбільш оперативних способів консультування, у процесі якого підприємці отримують відповіді на поставлені питання в режимі реального часу. Усна консультація може надаватись безпосередньо під час особистої зустрічі клієнта з фахівцем у галузі права або ж дистанційно з використанням технічних засобів зв’язку. Основними перевагами усних консультацій є їх оперативність та можливість уточнення, розширення і доповнення переліку поставлених питань безпосередньо в процесі консультування. У деяких випадках надання усної консультації може бути відкладено на невеликий проміжок часу (до 1-2 робочих днів), якщо поставлені питання потребують більш глибокого вивчення та аналізу відповідних правових норм.

Письмові юридичні консультації вирізняються ґрунтовністю, впорядкованістю та легкістю сприйняття інформації, і, як правило, містять посилання на нормативно-правові акти та окремі правові норми.

Найбільш детальною, ґрунтовною та складною формою юридичної консультації є юридичний висновок (legal memo, memorandum в англосаксонській системі права). В юридичний висновок, як правило, включають поставлені замовником питання; детальний аналіз законодавства, яке регулює проблемні правовідносини; огляд правозастосовчої практики. Підготовка письмового консультативного висновку в залежності від складності поставлених замовником питань потребує 2-7 робочих днів. Інформація може бути надана замовнику на паперових носіях або в електронній формі.

Незалежно від виду інформаційно-консультаційних послуг, ми намагаємось надавати підприємцям незмінно якісну, оперативну та актуальну правову інформацію з широкого кола питань, які виникають у процесі здійснення підприємницької діяльності.

<< Назад

 
G Analytics
сайт создан компанией сделать сайт