info@paranich.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги

Усні та письмові юридичні консультації, підготовка юридичних висновків та роз’яснень з окремих питань законодавства України у сфері цивільних, трудових, сімейних та житлових правовідносин

Одним з основних видів послуг, що надаються юридичними та адвокатськими компаніями фізичним особам, є інформаційно-консультативні послуги, що включають роз’яснення на запит замовника окремих положень законодавства або правову оцінку конкретних фактичних обставин.

Переважна більшість інформаційно-консультаційних послуг фізичним особам надаються нашим бюро у сфері цивільних, трудових, сімейних та житлових правовідносин.

В залежності від потреб замовника наше юридичне бюро пропонує широкий спектр консультаційних послуг -- від надання усних консультацій та роз’яснень окремих положень чинного законодавства до підготовки детальних письмових юридичних висновків зі складних питань.

Одним з найбільш оперативних способів надання консультаційної юридичної допомоги замовнику є усна консультація. Усні консультації надаються фізичним особам, як правило, в режимі реального часу під час особистої зустрічі, або дистанційно з використанням засобів зв’язку. Безпосередньо під час зустрічі з клієнтом (сеансу зв’язку) конкретизуються поставлені питання, з’ясовується суть проблеми та оперативно в усній формі даються відповіді, роз’яснення та рекомендації. В окремих випадках, зокрема, коли питання клієнта вимагає попереднього вивчення та більш детального аналізу, може надаватись відкладена усна консультація. У такому випадку відповіді на поставлені замовником питання даються також в усній формі, але не відразу, а через певний проміжок часу, як правило, в межах 1-2 робочих днів під час наступної зустрічі або сеансу зв’язку.

Письмові юридичні консультації надаються у письмовій формі або в електронному вигляді на різноманітних носіях інформації. Підготовлений у такому вигляді інформаційний матеріал є більш впорядкованим і прийнятним для сприйняття та розуміння. Письмова консультація потребує більших витрат часу для її підготовки, однак, як правило, вона є більш інформативною та ґрунтовною. У письмових консультаціях ми намагаємось аналізувати з правової точки зору усі практичні аспекти проблеми клієнта, обґрунтовувати свої висновки посиланням на конкретні нормативні документи та правові норми. За необхідності у письмовій консультації проблемні питання можуть аналізуватись в контексті перспективного законодавства з посиланням на існуючі законопроекти.

Однією з найбільш складних та змістовних форм письмової юридичної консультації є юридичний висновок (legal memo, memorandum в англосаксонській правовій системі). Юридичний висновок може бути підготовлений на замовлення клієнта в особливо складних випадках, що потребують ґрунтовного вивчення та глибокого аналізу проблеми в контексті значної кількості правових норм та колізій між ними. Юридичний висновок, як правило, включає: формулювання поставлених замовником питань (суть проблеми); аналіз правових норм, що регулюють відповідні правовідносини та особливості їх практичного застосування; огляд аналогічних практичних ситуацій та правозастосовчої практики; висновки та рекомендації.

Для отримання якісної письмової юридичної консультації, що буде відповідати потребам замовника, суть його проблеми та поставлені питання бажано попередньо сформулювати у письмовому або електронному вигляді.

У залежності від обсягу та складності поставлених питань письмова юридична консультація може бути підготовлена, як правило, протягом 1-10 робочих днів.

<< Назад

 
G Analytics
сайт создан компанией сделать сайт