info@paranich.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги

Комплексне юридичне супроводження підприємницької діяльності

Переважна більшість суб’єктів підприємництва у процесі своєї діяльності постійно вступають у різноманітні господарські, податкові, трудові, цивільні, земельні та інші правовідносини і потребують у зв’язку з цим кваліфікованої юридичної підтримки.

Великі підприємства, як правило, утримують власні структурні підрозділи, які здійснюють юридичне забезпечення їх діяльності і складаються з одного або кількох фахівців у галузі права.

Суб’єкти господарювання, які з певних причин не створюють власних підрозділів або окремих штатних одиниць правового забезпечення діяльності, звертаються за юридичною допомогою до юридичних фірм, адвокатських компаній, адвокатів тощо. Періодичність звернень господарюючого суб’єкта за юридичною допомогою визначається його господарськими потребами, фінансовими можливостями та іншими чинниками.

Наше юридичне бюро надає суб’єктам підприємництва послуги з комплексного юридичного супроводження господарської діяльності, які, зокрема, включають:

  • усні та письмові юридичні консультації, роз’яснення і висновки з правових питань;
  • складання проектів договорів, претензій, скар та інших документів правового характеру;
  • представництво інтересів господарюючого суб’єкта перед третіми особами, у тому числі державними органами та установами;
  • захист інтересів господарюючого суб’єкта в судових органах;
  • моніторинг та підготовка роз’яснень окремих норм чинного законодавства;
  • інші послуги правового характеру.

Правовідносини з суб’єктами господарювання щодо комплексного юридичного супроводження їх діяльності регулюються довгостроковими договорами з погодинною або фіксованою щомісячною оплатою.

При цьому ми намагаємося запровадити таку схему співпраці, щоб витрати господарюючого суб’єкта на оплату наших послуг були нижчими від очікуваних витрат на оплату праці власного штатного працівника-правознавця відповідної кваліфікації.

Конкретні правові послуги, передбачені договором, надаються, як правило, за письмовим чи усним запитом суб’єкта підприємницької діяльності.

<< Назад

 
G Analytics
сайт создан компанией сделать сайт