info@paranich.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клієнти

Більшість клієнтів, на яких орієнтована моя адвокатська практика, – це малі та середні підприємства, а також  фізичні особи-підприємці, що здійснюють підприємницьку діяльність в Україні, але з певних причин не мають у власному штаті фахівців у галузі права відповідної кваліфікації.

Значна кількість клієнтів - це також громадяни України та іноземці, , які періодично потребують юридичної допомоги, включаючи представництво їх інтересів у судах, у справах, що випливають з господарських, а також трудових, сімейних, спадкових, та інших цивільних правовідносин.

Накопичено значний досвід співпраці з юридичними особами та громадянами інших держав (іноземними інвесторами) у процесі здійснення ними підприємницької діяльності та реалізації інвестиційних проектів в Україні.

Відносини з клієнтами намагаюсь вибудовувати на принципах взаємної довіри, добропорядності та відповідальності.

На вимогу клієнта для виконання будь-якого конкретного замовлення (надання усної консультації, письмового роз’яснення з  окремих питань, підготовка проектів документів правового характеру, представництво інтересів в суді, вчинення дій за  дорученням тощо) може бути укладено письмовий договір про надання правової допомоги адвоката.

З суб’єктами підприємницької діяльності,  яким правова допомога надається на постійній або регулярній основі, укладаються довгострокові договори про комплексний юридичний супровід їх діяльності з погодинною або фіксованою щомісячною оплатою та періодичним оформленням актів передачі-приймання виконаних робіт.

Можуть бути розглянуті альтернативні умови співпраці, запропоновані клієнтом (замовником послуг).

 
G Analytics
сайт создан компанией сделать сайт